X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Informace Mateřská dovolená 2012

Mateřská dovolená 2012

Mateřská dovolená v roce 2012

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě má matka (zaměstnankyně) nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů. Pokud se jí narodí dvoj- či vícerčata, protahuje se na 37 týdnů. Žena dovolenou obvykle nastupuje šest týdnů před očekávaným porodem. Po celou dobu mateřské dovolené je jí vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, která je v podstatě finanční náhradou za mzdu a vyplácí se z nemocenského pojištění. Z toho ovšem vyplývá, že na mateřskou mají nárok pouze ženy, které si nemocenské pojištění platily, případně je za ně platil zaměstnavatel. A  to alespoň po dobu 270 dnů za uplynulé dva roky. Nárok na mateřskou tedy nemají ženy dlouhodobě nezaměstnané a ženy pracující jako OSVČ, pokud si ovšem nemocenské pojištění samy dobrovolně neplatily.Výše peněžité podpory v mateřství je přímo úměrná předchozímu výdělku – konkrétně dělá 70 procent redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se vypočítává z hrubé mzdy za poslední rok. Pokud žena pracovala kratší dobu, počítá se podle celkové délky zaměstnání.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má také otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila. Musí však s matkou uzavřít písemnou dohodu o  tom, že dítě přebírá do péče. Aby mu vzniknul nárok na mateřskou, musí splňovat stejné podmínky, které byly výše popsané pro ženy. Ženu však může v péči vystřídat až po šestinedělí, tedy od sedmého týdne po porodu. Peněžitá pomoc v mateřství mu pak náleží 22 týdnů. Od roku 2012 však musí nově převzetí do péče otcem trvat alespoň sedm kalendářních dní. Ještě loni stačil jediný den. Počet střídání zákon neomezuje.

A teď slibované změny pro studentky. Do doby 270 dní pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství započítává i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři. Doba studia se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění za předpokladu, že studium bylo úspěšně ukončeno. Od začátku roku 2012 se navíc zrušila podmínka, podle které nárok na mateřskou vznikal, pouze když začátek šestého týdne před porodem spadal do období 270 dnů od úspěšného ukončení studia.

Kdo nárok na mateřskou nemá, začíná hned po narození dítě pobírat rodičovský příspěvek, který za normálních okolností na mateřskou navazuje.

Novinky v rodičovském příspěvku od roku 2012

Změny v rodičovském příspěvku jsou ve skrze příjemné. Pravidla pro jeho čerpání se zjednodušila a někteří na něj dosáhnou snáze než loni.

Pro začátek je důležité vědět, že nová pravidla platná od ledna 2012 se automaticky týkají jen rodičů, kteří začali rodičovský příspěvek čerpat letos. Pokud jste se tedy dočetli, že končí výhodná tříletá varianta čerpání příspěvku, při které bylo možné získat skoro o šestnáct tisíc víc než při jiných variantách, a pokud právě tříletou rodičovskou čerpáte, není čeho se bát. Kdo rodičovskou začal čerpat už dřív, může si vybrat, zda na nový systém přestoupí nebo zůstane u starého. Obecně vzato se nová varianta vyplatí hlavně rodičům, kteří chtějí mít brzy další ratolest nebo naopak pospíchají s návratem do práce.

Ještě loni platilo, že v rámci příspěvku jste mohli vyčerpat 216 tisíc korun při dvouleté variantě, 235 tisíc korun při tříleté a 216 nebo 178 tisíc korun při čtyřleté variantě rodičovské dovolené – v závislosti na tom, zda rodičovské předcházela nebo nepředcházela peněžitá pomoc v mateřství. Od letoška je zaveden jednotný strop na 220 tisících, pouze rodičové, z nichž žádný nebyl plátcem nemocenského pojištění mají automaticky rodičovskou na čtyři roky. A vůbec nezáleží na tom, jak dlouhou rodičovskou dovolenou si vyberete. Jediné omezení spočívá v tom, že nesmí trvat déle než čtyři roky. Zrušené je i pravidlo, že jednou zvolenou délku vyplácení příspěvku už nemůžete měnit. Podle nových pravidel ji můžete měnit průběžně – maximálně však jednou za čtvrt roku.

Výše měsíčního příspěvku je zastropována částkou 11 500 korun a zároveň 70 procenty původního výdělku. Není tedy možné, abyste na rodičovské dovolené od státu pobírali víc, než jste předtím vydělávali v zaměstnání.

Zákonodárci vyšli vstříc také nezaměstnaným a  podnikatelkám bez nemocenského pojištění. Ještě loni platilo, že nezaměstnané ženy si nemohly délku rodičovské vybírat a automaticky spadly do nejméně výhodné čtyřleté varianty. Totéž platilo pro ženy, které pracují jako OSVČ a neplatí si dobrovolně nemocenské pojištění. Od letoška je možné čerpat rodičovský příspěvek také z nemocenského pojištění otce dítěte. Nevýhodná čtyřletá varianta se tak nadále automaticky týká pouze rodin, kde jsou nezaměstnaní oba rodiče nebo si ani jeden z nich jako OSVČ nemocenské pojištění neplatí.

Velice vítanou novinkou také je, že skončila omezení v posílání dítěte do školky. Pokud máte dítě starší dvou let, můžete ho nově posílat do školky na libovolnou dobu a o rodičovský příspěvek nepřijdete. Navzdory dřívějším slibům ministerstva však tato výhoda platí pouze pro rodiče fungující v rámci nového systému. Pokud ji chtějí využívat i rodiče, kteří začali rodičovský příspěvek čerpat už loni, musí si nejprve zažádat o přestup do nového systému a logicky se také přizpůsobit všem jeho pravidlům.

Vytisknout stránku

© 2019, ABC Kočárky – všechna práva vyhrazena

Zajímavé odkazy | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek