X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Porodnice a seznam porodnic

Porodnice a seznam porodnic

Nabízíme vám stručný seznam adres porodnic v České republice.

Porodnice a seznam porodnic

Ústav pro péči o matku a dítě - Praha

Komplexní porodnická péče.

Porodní dům U čápa - Praha

Poskytování individuálního poradenství a péče v těhotenství, během porodu a v době poporodní. Pořádání předporodních kurzů pro rodiče.

U Apolináře - Praha

Těhotenství, ambulance, centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky. Oddělení rizikového těhotenství.

Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol (GYN-POR) - Praha

Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje komplexní péči v oboru gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se hlavně na subspecializace, které díky špičkovému vybavení FN Motol umožňují poskytovat péči na evropské úrovni.

Fakultní Thomayerova nemocnice - Praha

Jsme moderní a rozvíjející se nemocnice, patřící mezi největší zdravotnická zařízení v České republice, ve které se poskytuje odborná specializovaná medicína. Lékaři z Fakultní Thomayerovy nemocnice se řadí mezi špičkové odborníky v mnohých lékařských oborech.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Praha

Historie a současnost gynekologicko - porodnické kliniky začíná v roce 1924, kdy byl pod vedením sekundárního lékaře chirurga MUDr. Z. SUŠICKÉHO otevřen 20-ti lůžkový gynekologický oddíl v rámci chirurgie. V roce 1929 vzniklo samostatné gynekologické oddělení, v jehož čele stál doc. MUDr. Milan JANŮ. Dalším přednostou od roku 1935 byl doc. MUDr. Jiří TRAPL, významná postava československé gynekologie, autor učebnice porodnictví, ze které studovaly celé generace lékařů. V roce 1941 jej vystřídal doc. MUDr. Rudolf TACHECÍ, který je znám odborné veřejnosti jako průkopník urologické gynekologie. V roce 1948 převzal gynekologicko-porodnické oddělení prof. MUDr. Jaroslav PADOVEC, DrSc., význačný československý gynekolog-operatér, jehož práce o léčbě karcinomu čípku děložního založily tzv. Vinohradskou školu. Pod jeho vedením v roce 1952 z oddělení vznikla gynekologicko-porodnická klinika. Dále je nutno jmenovat prof. MUDr. Jiřího KAŇKU, DrSc., který vytvořil celostátně uznávanou koncepci depistáže a dispenzarizace prekanceróz čípku děložního a vybudoval na klinice Centrum onkologické prevence. Od roku 1990 je přednostou doc. MUDr. Bohuslav SVOBODA, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika 1. LFUK a Fakultní nemocnice Na Bulovce - Praha

Všeobecná gynekologická ambulance, těhotenská poradna, ultrazvuková diagnostika, urogynekologická ambulance, ambulance pro senologii a endokrinologii, centrum onkologické prevence, poradna pro dětskou gynekologii, ambulance pro komplexní léčbu neplodnosti, poradna pro HIV pacientky, genetická poradna a konziliární ambulance

© 2019, ABC Kočárky – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek